Welcome
greenkitnext greenkitback
greenkithome greenkitbutton

If you prefer a border background: (size=1000x80) greenkitbdr